Što znaš o europskim zemljama i Europskoj uniji?

-edukativna anketa-

Što najviše vole jesti u...
Austrija
???
Velika Britanija
???
Francuska
???
Njemačka
???
Španjolska
???
Norveška
???
Švicarska
???
Grčka
???