preskoči na sadržaj

Osnovna škola Budaševo - Topolovac - Gušće

 

ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA

Na 24. sjednici Školski odbor donosi slijedeće Odluke:

1.      Školski odbor daje suglasnost na zapošljavanje pomoćnika u nastavi 
do kraja nastavne godine 2020./21.
2.      Školski odbor daje suglasnost , po prijedlogu Povjerenstva, na 
zapošljavanje Željke Pišonić na  radno mjesto učiteljice Kemije, na 
određeno, nepuno radno vrijeme
3.      Školski odbor daje suglasnost, po prijedlogu Povjerenstva, na 
zapošljavanje Matka Vučaka na radno mjesto učitelja Matematike, na 
određeno, nepuno radno vrijeme
4.      Školski odbor donosi odluku o neizboru po natječaju za radno mjesto 
učiteljice Povijesti jer se učiteljica Ovanin vraća na rad i nema 
potrebe za zapošljavanjem zamjene

Predsjednica Školskog odbora: Martina Alapić Breyer


ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA

Na 23. sjednici Školski odbor donosi slijedeće Odluke:

1.      Usvaja se Godišnji plan i program za 2020./21
2.      Usvaja se Kurikulum za 2020./21.
3.      Usvaja se Izvješće ravnateljice za 2019./20.
4.      Usvaja se Rebalans
5.      Odbija se molba za korištenje školskog stana u Preloščici

Predsjednica Školskog odbora: Martina Alapić Breyer


Republika Hrvatska
Grad Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Trg Marijana Šokčevvića 1, 44 202 Topolovac
OIB 54314584088
Budaševo, 4.3.2020.ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA

Na 22. sjednici Školski odbor donosi slijedeće Odluke:


1.      Po natječaju za zapošljavanje pomoćnika u nastavi Školski odbor 
donio je Odluku, da se na radno mjesto pomoćnika u nastavi primi Matej 
Domazetović
2.      Po natječaju za zapošljavanje učiteljice Razredne nastave,  Školski 
odbor donosi Odluku, da se na radno mjesto primi Katarina Perenčević 
Slijepčević kao zamjena za bolovanje djelatnice
3.      Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Pravilnika o organizaciji 
rada i sistematizaciji radnih mjesta i Izmjene i dopune Plana nabave


Predsjednica Školskog odbora: Martina Alapić Breye


Republika Hrvatska
Grad Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Trg Marijana Šokčevvića 1, 44 202 Topolovac
OIB 54314584088
Budaševo, 19.12.2019.


ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA

Na 18.sjednici Školski odbor donosi slijedeće Odluke:

1.Donosi se Pravilnik o korištenju službenih vozila Škole

2. Donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

3. Donosi se Financijski plan  za 2020.godinu
 Republika Hrvatska
Grad Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac
OIB 54314584088
Budaševo, 30.12.2019.ODLUKA ŠKOLSKOG ODBORA

Na 19.sjednici Školski odbor donosi slijedeću Odluku:

1.      Donosi se Plan nabave za 2020.godinu


                             Predsjednica Školskog odbora: Martina 
Alapić Breyer,v.r


Republika Hrvatska
Grad Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Trg Marijana Šokčevvića 1, 44 202 Topolovac
OIB 54314584088
Budaševo, 29.11.2019.


ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA

Na 17.sjednici Školski odbor donosi slijedeće Odluke:

1.Donose se Izmjene i dopune GPP-a zbog preuređenja školske kuhinje

2. Po natječaju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na odobrenje će se 
poslati zahtjev za stručno osposobljavanje za rad za Luciju Kovačić, 
mag.prim.obraz.

3. Vjeroučiteljica Matić prima se, po Uputnici Katehetskog, ureda na 
zamjenu do povratka vjeroučiteljice Ostić na rad

4. Školski odbor donosi Prijedlog o privremenom zatvaranju PRO Lonja 
koji će se uputiti Osnivaču na postupanje

Predsjednica Školskog odbora: Martina Alapić Breyer


Republika Hrvatska
Grad Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Trg Marijana Šokčevvića 1, 44 202 Topolovac
OIB 54314584088
Budaševo, 7.11.2019.


ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA

-Na 15.sjednici održanoj 4.11.2019.Školski odbor donio je slijedeće 
Odluke o davanju suglasnosti na zapošljavanje po raspisanim natječajima:

Zapošljavanje po natječajima objavljenim 7.10.2019.-Školski odbor daje 
suglasnost ravnateljici na zapošljavanja:

1.      Na radno mjesto učiteljice Njemačkog jezika – ANITA VUČINOVEC, 
sveučilišna prvostupnica njemačkog jezika i književnosti i sveučilišna 
prvostupnica filozofije
2.      Na radno mjesto učiteljice Matematike- IVANA BUNJEVAC, magistra 
primarnog obrazovanja
3.      Na radno mjesto učiteljice Kemije- IVANA BUNJEVAC, magistra 
primarnog obrazovanja
4.      Na radno mjesto Kuharice- IVANA MATAGIĆ, kuharica

Zapošljavanje po natječaju objavljenom 15.10.2019.-Školski odbor daje 
suglasnost ravnateljici na zapošljavanje POMOĆNIKA U NASTAVI: Staše 
Rostihar, Lidije Štagljar, Sanje Kukurić, Sanje Novosel, Ana-Marije 
Šestek, Renate Krznarević i Suzane Jansky.


Sa odabranim kandidatkinjama sklopljen je ugovor o radu.
                                                        Predsjednica 
Školskog odbora: Martina Alapić Breyer
 


Republika Hrvatska
Grad Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Trg Marijana Šokčevvića 1, 44 202 Topolovac
OIB 54314584088
Budaševo, 30.9.2019.


ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA


-Na 14.sjednici održanoj 30.9.2019.Školski odbor donio je slijedeće Odluke :

Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg plana i programa za 
školsku godinu 2019./20.

Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Kurikuluma za školsku godinu 2019./20.

Školski odbor donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
postupka nabave za adaptaciju školske kuhinje na lokaciji Trg M: 
Šokčevića 1, 44 202 Topolovac.
                                                        Predsjednica 
Školskog odbora: Martina Alapić Breyer
 


Republika Hrvatska
Grad Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Trg Marijana Šokčevvića 1, 44 202 Topolovac
OIB 54314584088
Budaševo, 25.9.2019.


ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA


-Na 13.sjednici-telefonskoj, održanoj 25.9.2019.Školski odbor donio je 
Odluku :


Školski odbor donosi Odluku o poništenju postupka javne nabave: 
Adaptacija školske kuhinje, Evidencijski broj 10/18

                                               Predsjednica Školskog 
odbora: Martina Alapić Breyer


Republika Hrvatska
Grad Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Trg Marijana Šokčevvića 1, 44 202 Topolovac
OIB 54314584088
Budaševo, 13.9.2019.


ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA


-Na 12.sjednici održanoj 13.9.2019.Školski odbor donio je slijedeće Odluke :


Školski odbor daje suglasnost na zapošljavanje na neodređeno vrijeme 
djelatniku zaposlenom putem Uputnice Ureda državne uprave u 
Sisačko-moslavačkoj županiji : Danijelu Pavrlišaku-zaposlenom na 
radnom mjestu učitelja Matemtike i putem Uputnice Katehetskog ureda 
Sisačke biskupije: Marijani Ostić- na radnom mjestu Vjeroučiteljice

Školski odbor daje suglasnost na povećanje satnice djelatnicima 
zaposlenim u neodređenom, nepunom radnom vremenu; a po suglasnosti 
MZO- Zvonimiru Baljku, Tatjani Jozefčik i Biljani Šandor.

Školski odbor donosi Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici na 
imenovanje zamjenika ravnatelja. Zamjenicom ravnatelja imenuje se Iva 
Čop.

Školski odbor usvaja Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa .

Školski odbor usvaja Izvješće ravnateljice o podjeli udžbenika.

Školski odbor daje suglasnost ravnateljici na davanje dvorane na 
korištenje udrugama građana.

Školski odbor daje suglasnost za provođenje rashodovanja stare 
elektroničke opreme.

                                                        Predsjednica 
Školskog odbora: Martina Alapić Breyer


Republika Hrvatska
Grad Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Trg Marijana Šokčevvića 1, 44 202 Topolovac
OIB 54314584088
Budaševo, 8.7.2019.


ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA


-Na 11.sjednici održanoj 8.7.2019.Školski odbor donio je slijedeće Odluke :

Školski odbor donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave 
za predmet nabave preuređenje blagovaonice u kuhinju po prijedlogu 
Povjerenstva.

Školski odbor donosi Odluku o Izmjenama i dopunama Plana nabave.

Školski odbor donosi Odluku o imenovanju novog Povjerenstva za 
provođene postupka nabave za preuređenje blagovaonice u kuhinju koje 
će uključivati ovlaštenu osobu iz redova Grada Siska s certifikatom za 
provođenje nabave.

Školski odbor daje suglasnost za proglašenje tehnološkim viškom 
Danijele Jurković i Snježane Sertić i daje suglasnost za prekid 
ugovora o radu na neodređeno za navedne djelatnice.

Školski odbor daje suglasnost za korištenje postojećih akata Škole 
–ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonskim odredbama – do donošenja novih.

                                                        Predsjednica 
Školskog odbora: Martina Alapić Breyer


ODLUKE SA 2.SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE 20.12.2018.

1.      Školski odbor usvojio je Rebalans Proračuna
2.      Školski odbor usvojio je Fianncijski plan za 2019.godinu
3.      Školski odbor usvojio je Plan nabave za 2019.godinu
 ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA SA 1.SJEDNICE ODRŽANE 17.12.2018.GODINE

1.      Razrješenje dijela dosadašnjih članova Školskog odbora i  
verifikacija mandata imenovnih novih članova
2.      Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
3.      Po natječaju za učitelja/icu Razredne nastave donosi se odluka o neizboruZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA


Na  sjednici održanoj 28.9.2018.donijeti su slijedeći zaključci:

1.      Usvaja se Godišnji plan i program za školsku godinu 2018./19.
2.      Usvaja se Kurikulum Škole za školsku godinu 2018./19.

Navedeni dokumenti bit će proslijeđeni Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja na uvid i odobrenje.

Na sjednci održanoj 9.10.2018.godine donijeti su slijedeći zaključci:

1.      Brošura školskog Kurikuluma bit će podijeljena roditeljima
2.      Osnovan je Volonterski klub
3.      Imenovano je Povjerenstvo za donošenje prijedloga za provedbu 
kupovine računala
4.      Obavijest o izboru Vijeća roditelja Euroherc osiguranja kao osiguravatelja
5.      Po natječaju za učitelja/icu Njemačkog jezika odabarana je Katarina 
Perenčević
Slijepčević
6.      Školski stan u Gušću dat će se na korištenje Ivanki Gajdek, po 
iseljenju sadašnjeg korisnika
7.      U školi će se provoditi župni vjeronauk po molbi vjeroučiteljice
8.      Donose se Izmjene i dopune Plana nabave, gdje je  uvedena stavka 
kupovine računala


Predsjednica Školskog odbora:        Martina Alapić Breyer, v.r.

 
 
 

Web novine PŠ Topolovac

Sandučić povjerenja

E-mail adresa:

sanducic.povjerenja.btg@gmail.com

QR code

QRCode

Zabavni kutak

GLOGSTER EDU

Vijesti iz školstva
IGRAVIRTUALNA IZLOŽBA


 

E-BONTON

FACEBOOK BROŠURA

Abeceda EU
Edukativna anketa

Provjeri svoje znanje o europskim zemljama i Europskoj uniji.

Priloženi dokumenti:
anketa.htm
glavni.gradovi.htm
hrana.htm

Kutak za učenike

Kutak za roditelje

E-riječnik
CMS za škole logo
Osnovna škola Budaševo - Topolovac - Gušće / Trg Marijana Šokčevića 1, HR-44202 Budaševo / www.os-budasevo.skole.hr / ured@os-budasevo.skole.hr
preskoči na navigaciju